Možnost výběru dopravy:

Nabízíme možnost výběru dopravy. Můžete si vybrat mezi osobním odběrem, nebo z klasické dopravy.

  • DOPRAVA ZDARMA OD objednávky od 15.000,-Kč
  • PPL:

2 kg - 90,-Kč

5 kg - 160,-Kč

10 kg - 200,-Kč

20 kg - 250,-Kč

30 kg - 330,-Kč

  • PALETOVÁ PŘEPRAVA:

30 - 50 kg - 430,-Kč

50 - 100 kg - 460,-Kč

100 - 150 kg - 540,-Kč

150 - 200 kg - 620,-Kč

200 - 300 kg - 670,-Kč

300 - 400 kg - 750,-Kč

  • Osobní odběr na výdejních místech - 0 Kč na naší prodejně

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.